“ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ಲಾ” ಭಯಾನಕ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

 

Ond Kathe Hella (2018) is an Kannada anthology thriller that takes you on a road trip with five friends whose stories are sure to give you the chills.

 

 

Genre
Horror Anthology
Directed , Written & Screenplay By :
Produced By
Sowmya Ramakanth, Yogesh Paramashiviah, Sankalp Patil, Anil Guttedhar, Akshay H.P, Lingappa B.C, Arya, Dr. Yogesh, Harsha Hasan. Sathya prakash
Studio
Petas Cine Cafe
Starring
Thandv, Arya, Pratheek Pro, Thara Sadhashivayya, Priyanka